Przejdź do komentarzy

Konferencja „2 miliardy sukcesów” – na półmetku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 jest na półmetku. Blisko 2 mld zł trafiło już m.in. na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w lubuskich firmach, budowę dróg i mostów, służbę zdrowia, szkoły i przedszkola. – Jest co świętować. Jesteśmy w dobrym momencie, przed nami jeszcze raz tyle. Potrzebna jest współpraca, dobra komunikacja i przewidywalność, żeby sprawnie i skutecznie działać – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak otwierając konferencję poświęconą realizacji RPO.

Regionalny Program Operacyjny to 4 mld zł. Do tej pory zakontraktowanych zostało 1,7 mld zł w 504 umowach. Do dyspozycji beneficjentów jest jeszcze 1,2 mld zł. Lubuskie po raz kolejny pokazało, że jest liderem wdrażania unijnych środków. Podobnie było w poprzedniej perspektywie, kiedy to za sprawne wdrażanie otrzymaliśmy bonus z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości 240 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom udało się zrealizować kolejne ważne dla rozwoju regionu projekty.

Podczas konferencji podsumowującej stan wdrażania RPO - Lubuskie 2020 marszałek zaprezentowała jak wygląda wydawanie unijnych pieniędzy w poszczególnych powiatach. Liderami wdrażania unijnych środków są: Zielona Góra, Gorzów Wlkp. oraz Nowa Sól. Marszałek poinformowała też o dostępnej jeszcze alokacji. Podkreślała, że dzięki programowi przyśpieszenia Lubuskie dynamicznie kontraktuje środki. Zaznaczyła także, że dobry wynik we wdrażaniu to w dużej mierze zasługa projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  – Jesteśmy liderem. Utrzymujemy wysoki poziom i standardy. Razem faktycznie zmieniamy region – podkreślała. Marszałek zaznaczyła, że dobre wdrażanie przekłada się na dobre wskaźniki ekonomiczne: najniższe w Polsce bezrobocie – 6,8%, podwojone PKB, wzrost liczby MŚP, wzrost płac i wpływów z PIT i CIT.

Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu zakupiono 37 autobusów komunikacji miejskiej, powstało 105 kilometrów infrastruktury rowerowej, wybudowano i wyremontowano 53 km dróg, powstały 634 miejsca w przedszkolach, w ramach rewolucji w szkolnictwie zawodowym za 172 mln zł 5.587 uczniów weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, 6.200 mieszkańców skorzysta z programów ochrony zdrowia, ponad tysiąc osób rozpocznie działalność gospodarczą. A to tylko mały ułamek sukcesów na półmetku wartych 2 mld zł!

Prezentacja Marszałek Elżbiety Anny Polak:

W trakcie konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała o planowanych zmianach dotyczących RPO Lubuskie 2020. – Musimy być elastyczni. Słuchamy państwa, gdzie jest potrzebna alokacja i staramy się działać. Realokacja środków jest potrzebna i będziemy negocjować z Komisją Europejską - wyjaśniła.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Piotr Zajączkowski pogratulował marszałek Polak tak dobrego wyniku związanego z wdrażaniem RPO i wyraził nadzieję na równie sprawną realizację projektów. Zaznaczył, że ministerstwo przygląda się temu, co dzieje się w regionach i współpracuje z samorządami. - Na poziom regionalny przekazano 40 proc. środków jakie wynegocjowała Polska. To duże wyzwanie i duża odpowiedzialność – mówił. Zaznaczył, że kluczowe zmiany w tej perspektywie dotyczą przekazania zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym samorządom, a także ukierunkowania na instrumenty zwrotne.

Przypomnijmy, że Lubuskie ma umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego opiewającą na kwotę blisko 300 mln zł. Są to środki na pożyczki i poręczenia. - Zależy nam na tym, żeby wróciły do województwa tak, aby miało ono po 2023 roku środki na wspieranie polityki rozwoju – wyjaśniła Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK.

Podczas konferencji przedstawiony został także lubuski Rzecznik Funduszy Europejskich powołany zgodnie z założeniami nowej ustawy wdrożeniowej. Został nim Radosław Wróblewski. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów beneficjentów w stosunku do instytucji wdrożeniowej. Ma też pomóc w sprawnej realizacji projektów. Rzecznik od wtorku do czwartku dostępny jest w Zielonej Górze w siedzibie urzędu marszałkowskiego, natomiast w poniedziałki i czwartki w Gorzowie Wlkp. w siedzibie wydziału zamiejscowego UMWL.

W konferencji udział wzięli: parlamentarzyści - senator Waldemar Sługocki oraz poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska, członkowie zarządu województwa: wicemarszałkowie - Stanisław Tomczyszyn oraz Romuald Gawlik, członkowie zarządu Alicja Makarska i Tadeusz Jędrzejczak, radni województwa, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych oraz jednostek podległych samorządowi województwa, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński, a także lubuscy samorządowcy: burmistrzowie, wójtowie i starostowie, m.in. wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Gorzowa Artur Radziński, burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula oraz prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

Wśród uczestników konferencji przeprowadzony został krótki quiz sprawdzający wiedzę o funduszach unijnych. Jego zwycięzcom, a tym samym właścicielem drona została pani Małgorzata Czaplińska z Gminy Świebodzin.

Małgorzata Tramś-Zielińska/Biuro Prasowe