Przejdź do komentarzy

Komunikat do konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO–Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zmianie uległa treść załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu – Informacje, które powinny znaleźć się w Programie poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

W związku z tym, iż w województwie lubuskim nie obowiązuje regionalna baza szpitalna, wykreśla się punkt 9 „Czy projekt zapewni uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne”.

Poniżej przedstawiamy obowiązującą treść załącznika Informacje, które powinny znaleźć się w Programie poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych

Poprawiony załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu