Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianie terminów naborów wniosków dla , Działania 3.1, 3.2.1, 3.2.2 i 4.2.2

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego
podjął decyzję o zmianie terminów naborów wniosków dla poniższych Działań/Poddziałań:

  1. Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii (Typ I);
  2. Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii (Typ III);
  3. Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I);
  4. Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. (Typ I);
  5. Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. (Typ I);
  6. Oś 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (Typ II).

 

Konkursy w ramach tych Działań/Poddziałań zostaną ogłoszone do końca grudnia 2017 r.