Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 27 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września na październik 2017 r.


Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie