Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane cztery wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 26 180 701,96 zł.