Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  piętnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 27 687 126,03 zł

 

Tabela