Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  osiem wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 824 099,505 zł.

Załącznik:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/17