Przejdź do komentarzy

Informacja o przetargu nieograniczonym na wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego pn.: „Pożyczka na efektywność energetyczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

6 listopada 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Menadżera Funduszu Funduszy pn.: „Lubuski Filar 2020” ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego pn.: „Pożyczka na efektywność energetyczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Pożyczki na efektywność energetyczną w ramach RPO-L2020 udzielane będą podmiotom na cele inwestycyjne, wyłącznie związane z realizacją inwestycji w obszarze kompleksowej/ głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

O wsparcie zwrotne mogą ubiegać się podmioty inne niż spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, które są właścicielami budynków wielorodzinnych w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz wszystkie podmioty będące właścicielem budynków mieszkalnych wielorodzinnych pozostających poza Strategią ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Link do informacji o przetargu ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/bip/dzzk120dif2017-wybor-posrednika-finansowego-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-pozyczka-na-efektywnosc-energetyczna-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-618/