Przejdź do komentarzy

Informacja o otwartych konsultacjach Komisji Europejskiej dot. Inteligentnej Specjalizacji

Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartych konsultacjach Komisji Europejskiej dot. Inteligentnej Specjalizacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii, które pozwolą na lepsze zrozumienie wyzwań i identyfikację dobrych praktyk oraz wyciągniętych z nich wniosków, tak aby zgromadzone informacje można było wykorzystać na rzecz dalszego rozwoju i pobudzania wzrostu poprzez badania i innowacje, możliwym dzięki strategiom inteligentnych specjalizacji.

Zebrane informacje posłużą Komisji Europejskiej do przygotowania Komunikatu KE w sprawie Inteligentnej Specjalizacji oraz najbliższego Raportu KE na temat Polityki Spójności.

Konsultacje są skierowane do obywateli oraz wszelkiego rodzaju interesariuszy zainteresowanych wzrostem osiąganym dzięki innowacjom w ramach polityki spójności. Komisja w szczególności zaprasza do udział w konsultacjach:

 • Biznes – przedsiębiorstwa każdej wielkości i z każdej branży
 • Organizacje wsparcia biznesu w tym organizacje klastrowe
 • Władze publiczne w tym instytucje zarządzające
 • Instytucje szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa zawodowego
 • Inkubatory
 • Doradców transferu technologii, praw własności intelektualnej oraz innych brokerów innowacji
 • Naukowców oraz organizacje badawcze
 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zainteresowane znajdowaniem innowacyjnych rozwiązań odpowiadających wyzwaniom społecznym
 • Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne
 • Aniołów biznesu, venture capital oraz innym typów inwestorów innowacyjnego biznesu
 • Związki zawodowe oraz organizacje pracowników

Konsultacje potrwają do 24 marca 2017 roku, opinie można przekazywać wypełniając kwestionariusz on-line. Jego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut, przed wypełnieniem elektronicznego formularza istnieje również możliwość wcześniejszego zapoznania się z kwestionariuszem w wersji pdf. Formularz jest dostępny w j. angielskim, ale odpowiedzi można udzielać w każdym z oficjalnych języków UE.

Więcej informacji wraz z kwestionariuszem oraz zasadami uczestnictwa i ochrony danych znajdą Państwo na stronie KE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/