Przejdź do komentarzy

Informacja na temat konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych sześć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  9 565 023,15 zł.

Tabela