Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca interpretacji kryterium specyficznego merytorycznego w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 dla I typu projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.

Szanowni Państwo,

w kryterium specyficznym merytorycznym „Wpływ realizacji projektu na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy” w algorytmie zmienna [B] określona została jako „liczba dostępnych, w wyniku realizacji projektu, miejsc w placówce/placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie”, co stanowi sumę miejsc nowoutworzonych w wyniku realizacji projektu oraz miejsc dostępnych przed realizacją projektu w gminie.