Przejdź do komentarzy

Informacja dot. konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na konkurs nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę dofinasowania 24 729 368,20 zł.