Przejdź do komentarzy

Informacja dot. konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w dniu 23 września 2016 r. zakończono ocenę wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wielkopolski złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE
w modernizowanych energetycznie budynkach,
kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

Do oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wielkopolski w dniu 16 września 2016 r. skierowano jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wielkopolski. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 721 892,05 PLN, natomiast całkowita wartość to 2 670 705,60 PLN.

Lista wniosków