Przejdź do komentarzy

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok, w którym łącznie z EFRR i EFS zaplanowano 44 konkursy na łączną kwotę 435 475 338,00 zł, tj. 24 konkursy z EFRR na kwotę 218 460 000,00 zł oraz 20 konkursów z EFS na kwotę 217 015 338,00 mln zł.

Aktualne informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link aktywny:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok