Przejdź do komentarzy

Harmonogram naborów na rok 2017

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem na 2017 rok, na grudzień br. naboru dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, Typ I, III, do czasu zatwierdzenia Regionalnego Programu Zdrowotnego, stanowiącego podstawę opracowania dokumentacji konkursowej dla przedmiotowego Działania.

            Ostateczna kwota naboru dla przedmiotowego Działania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.

                                                                                                      

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 maja 2017 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 175/2373/17 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok.

Zmiany w Harmonogramie obejmują:

  • zmniejszenie alokacji z 4 mln zł na 3 mln zł dla naboru zaplanowanego na październik br. w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I, termin pozostaje niezmieniony.
  • ograniczenie naboru dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne do Typu I. Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, na kwotę ok. 30 mln zł, z naborem wniosków od 22 do 29 września 2017 roku.
  • uruchomienie, w terminie od 22 do 29 września 2017 roku, dodatkowego naboru dla Działania 3.1 Typ II Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, na kwotę ok. 15 mln zł.
  • uruchomienie, w terminie 22 - 29 września 2017 roku, dodatkowego naboru dla Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I i II, na kwotę 0,5 mln zł.

Przy czym, alokacja konkursu może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania środków z ogłoszonego w lutym br. konkursu Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17.

Ostateczne kwoty naborów dla przedmiotowych naborów będą uzależnione od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursów.

Aktualne informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link aktywny:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok