Przejdź do komentarzy

E-usługi w zielonogórskim szpitalu

16 września br. w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”. Projekt współfinansowany był ze środków unijnych w ramach LRPO na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła ponad 3 mln zł, a kwota dofinansowania przekroczyła 2,5 mln zł. 

Głównym celem projektu „Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze” jest wzrost wykorzystania e-usług w obsłudze pacjentów i kontrahentów Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, a w konsekwencji poprawa dostępu do publicznej służby zdrowia.

Aktualnie pacjenci wszelkie sprawy związane z korzystaniem z bogatego pakietu usług oferowanych przez Szpital Wojewódzki muszą załatwiać na miejscu głównie w oparciu o tradycyjną dokumentację papierową. Wiąże się to za każdym razem z koniecznością osobistej wizyty w placówce. Powstają w ten sposób  kolejki związane z rezerwacjami, które obniżają satysfakcję klientów z realizowanych usług. Rosnąca z roku na rok świadomość pacjentów na temat własnego zdrowia oraz konieczności przeprowadzania badań diagnostycznych powoduje wzrost liczby klientów Szpitala Wojewódzkiego, co z kolei wymaga od szpitala zwiększenia efektywności i szybkości działania, a także zautomatyzowania wielu procesów związanych z obsługą pacjenta. Tymczasem szereg czynności związanych np. z rezerwacją wizyty, ustaleniem terminu i miejsca badania diagnostycznego mogłoby być realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej.

Brak e-usług stanowi dla mieszkańców województwa lubuskiego i pacjentów poważną barierę. Większość pacjentów nie mogąc załatwić spraw przez internet nabiera stereotypowego przekonania o niskiej jakości usług i zacofaniu sektora zdrowia w Polsce.

Dzięki budowie systemu e-usług oraz e-rejestracji w Szpitalu Wojewódzkim pacjenci uzyskają dostęp do profesjonalnie przygotowanej bazy danych świadczonych usług medycznych co zwiększy jakość i szybkość obsługi pacjenta. Stworzona zostanie możliwość rejestracji do poradni w trybie on-line.

W ramach projektu szpital zrerealizował: zakup i dostawę sprzętu do serwerowni, uruchomienie wirtualizacji serwerowni, rozbudowę systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz niezbędnym oprogramowaniem systemowym, zakup licencji (rozbudowa systemu HIS), wdrożenie nowych modułów na potrzeby e-platformy, wdrożenie Szpitalnego Portalu Informacyjnego SPI.

Wdrożenie rozwiązań informatycznych ułatwi innym jednostkom medyczny (kontrahentom szpitala) proces rezerwacji terminów badań i konsultacji dla pacjentów tych jednostek. Kontrahent będzie miał możliwość bezpośredniej rezerwacji w systemie szpitalnym terminu wizyty lub badania dla „swoich” pacjentów, wglądu w stan realizacji umówionych i zleconych badań.       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 Tytuł Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze” Projekt realizowany w ramach programu Priorytet i Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego .

WARTOŚĆ PROJEKTU -3 027 315,00 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA LRPO -85%

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 2 573 217,75 PLN

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji 24.03.2014

Zakończenie rzeczowe 27.07.2015

Zakończenie finansowe 25.09.2015