Przejdź do komentarzy

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 października 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.