Przejdź do komentarzy

Decyzja o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu  26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa z miesiąca maj 2017 r. na czerwiec/lipiec 2017 r.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie