Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy projektów dla konkursu RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
w związku z przyjęciem uchwały ZWL w dniu 04.05.2017 r. (zmieniającą Uchwałę nr 143/1855/16 ZWL z dnia 8 listopada 2016 roku), w sprawie przyjęcia do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16, projektu po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury odwoławczej, o nr RPLB.07.01.00-08-0009/16 umieszczonego na pozycji 6.

 

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania