Przejdź do komentarzy

Aktualizacja list projektów pozytywnych oraz negatywnych po ocenie formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że aktualizacji uległa liczba projektów pozytywnych (z 235 do 238 wniosków) oraz negatywnych (z 32 do 29 wniosków)  po ocenie formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16.

Podczas oceny merytorycznej 2 wnioski zostały cofnięte do ponownej oceny formalnej. W jej wyniku jeden wniosek został oceniony jako negatywny formalnie, natomiast drugi jako pozytywny formalnie i został przekazany do ponownej oceny merytorycznej.

Ponadto, w wyniku pozytywnych rozstrzygnięć protestów od wyników oceny formalnej, 4 wnioski uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

W związku z powyższym w załączeniu przestawiamy zaktualizowane listy projektów po ocenie formalnej.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej – aktualizacja

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej – aktualizacja