Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 163/2147/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku, zmienionej uchwałą 179/2395/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 maja 2022 r. oraz w dniu 5 lipca 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektów: nr RPLB.07.05.00-08-0012/20 pt. Lepsze jutro, realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej oraz RPLB.07.05.00-08-0030/20 pt. "Rodzina razem", realizowanego przez Stowarzyszenie "Razem dla Strzelec".

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0012/20 z 682 824,97 PLN na 869 803,72 PLN oraz w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0030/20 z 658 739,37 PLN na 1 584 908,18 PLN.

Zwiększenie ma na celu udzielenie pomocy osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Lista projektów