Przejdź do komentarzy

Informujemy, iż 4 maja 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji oraz przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Alokacja uległa zwiększeniu o 6 000 000,00 PLN, natomiast nabór wniosków został wydłużony o 3 tygodnie.

W związku z powyższym informujemy, iż alokacja w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 wynosi 16 000 000,00 PLN, natomiast  nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 18 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

 

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.