Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 lipca 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 w zakresie całkowitej kwoty dofinansowania na realizację projektów, która wyniesie 8 334 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 833 400,00 PLN.

Zobacz ogłoszenie