Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

22 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs wynosiła 39 000 000,00 PLN.

Łączna wartość dofinansowania 2 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 6 635 000,00 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 11 projektów znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 24 638 148,73 PLN, a wartość całkowita projektów wynosi 65 401 484,45 PLN

Poniżej prezentujemy pełną zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania