Przejdź do komentarzy

W dniu 6 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 163/2147/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.05.00-08-0011/20 pt. „Parasol”, realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum.

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z 950 946,00 PLN na 1 678 155,00  PLN.

Zwiększenie ma na celu udzielenie pomocy osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19.

Zaktualizowana lista projektów