Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 277/3926/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W ramach niniejszej Uchwały zmianie uległa kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu Nr RPLB.04.02.00-08-0004/18.

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.