Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiana dotyczy aktualizacji zapisów załącznika nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie-2020, tj. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego.

 

SZOOP wersja 7 - obowiązuje od: 7.06.2016 r.