Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
13 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, która to aktualizacja jest konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia protestów od oceny formalno-merytorycznej projektów nr nr RPLB.07.05.00-08-0012/20 i RPLB.07.05.00-08-0030/20.

Poniżej prezentujemy zaktualizowana listę projektów

nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20.