Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i został przekazany do etapu oceny merytorycznej.

Tym samym pozytywnie oceniono 3 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 17 225 103,69 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 14 910 799,37 PLN

Zaktualizowana lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej