Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazane zostały 3 wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 006 539,22 zł.

Dokumentacja konkursowa