Przejdź do komentarzy

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazanych zostało 31 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 25 200 817,03 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21