Przejdź do komentarzy

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  siedemnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 22 149 980,04 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych obrazek