Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem 13 kwietnia 2021 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych przez wnioski złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskały 2 wnioski. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 19 793 905,98 PLN , w tym wartość dofinansowania 14 235 999,96 PLN .

Lista