Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 11 kwietnia 2022 r. oceny środowiskowej projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie z projektem, który uzyskał pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostanie przekazany do kolejnego etapu – rozstrzygnięcie konkursu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 149 600,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 989 604,00 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej