Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

19 października 2021 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 7 projektów.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 59 608 896,55 PLN, w tym wartość dofinansowania 22 052 707,23 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej