Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

16 listopada 2023 roku zakończył się nabór w trybie niekonkurencyjnym nr FELB.01.06-IZ.00-001/23 dotyczący Działania 1.6 Rozwój przedsiębiorczości – instrumenty zwrotne I. Typ projektu: Wsparcie konkurencyjności MŚP i II, Typ projektu: Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji eksportu, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

W naborze złożono 1 projekt, którego całkowita wartość wynosi 64 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 54 400 000,00 PLN.

Lista projektów złożonych w ramach naboru