Przejdź do komentarzy
W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  3 635 606,44 zł.