Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/20 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło siedem wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 473 556,90 zł.