Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 417 216,14 zł.

Dokumentacja konkursowa