Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 993 092,59 zł.

Dokumentacja konkursowa