Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19 pragnę poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 13 614 858,36 zł.