Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/22 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia pięć wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  10 426 050,66 zł.