Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21 pragnę poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 257 128,75 zł.