Przejdź do komentarzy

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/20 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektów.