Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzynaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 448 627,24 zł.