Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął  jeden wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 486 000,00 zł.