Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniu 30 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2  Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 75 776 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 7 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 7 listopada 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ogółem 96 724 393,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 119 475 442,35 PLN.   

Tabela