Przejdź do komentarzy

obrazek

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL) został przesłany do Komisji Europejskiej w marcu tego roku. W lipcu i sierpniu lubuskie prowadzić będzie z Komisją Europejską rozmowy uzgodnieniowe, których efektem ma być sprawne przeprowadzenie procesu oficjalnych negocjacji programu. Spotkania odbywać się będą w formule on-line, w podziale na poszczególne cele tematyczne.

Planowana wartość alokacji programu FEWL 2021-2027 wynosi obecnie blisko 915 mln euro (wcześniej proponowana alokacja dla lubuskiego wynosiła 861 mln euro), z czego blisko 53 miliony euro to dodatkowe środki, które zostały przeznaczone dla regionów w wyniku braku zgody Komisji Europejskiej na przesunięcia pomiędzy funduszami jakie zaproponował rząd. Teraz to nie jest 40 proc. z unijnego tortu, lecz 41,46 proc.

Pieniądze programu są lokowane w pięciu podstawowych celach - gospodarka, sprawy klimatu i ochrona środowiska, szeroko pojęty transport i infrastruktura drogowa, rynek pracy i edukacja, zdrowie i również wsparcie terytorialne.