Przejdź do komentarzy

W związku z dokonaną oceną formalno - merytoryczną projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nieposiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy prezentujemy wykaz projektów wybranych do dofinansowania (nabór zakończony 21.02.2020).

Lista projektów 6.1


Zobacz również

Brak dostępnych powiązanych treści. Ta aplikacja wyświetli wszystkie treści powiązane z treścią główną bieżącej strony.