Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 lipca 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 31 sierpnia 2016 roku dla ogłoszonego konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.